با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛
انتصاب مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان
28 اسفند 95

به گزارش گیل خبر، با حکم وزیر جهاد کشاورزی محسن یوسف پور به عنوان مدیرکل منابع طبیعی گیلان منصوب شد. در مراسم معارفه مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، محمد صادق حسنی نماینده مردم شهرستان رشت با اشاره به ...

به گزارش گیل خبر، داود زارع در کارگاه آموزشی «همیار طبیعت باشیم»، با اشاره به وسعت ۱ میلیون و ۱۷ هزار هکتاری عرصه های منابع طبیعی گیلان، اظهار کرد: گیلان ۵۶۴ هزار هکتار جنگل و ۲۲۴ هزار هکتار مرتع در کنار ...