مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان:
قطعی های ناخواسته برق با مدیریت پیشگیرانه کاهش یافت
17 بهمن 95

به گزارش گروه دریافت گیل خبر، مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان این مطلب را عنوان کرد و گفت: با توجه به اخطاریه های هواشناسی، ستاد بحران این شرکت قبل از شروع حوادث تشکیل ...