به گزارش گیل خبر ، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده یکی از طرح هایی است که با هدف افزایش جمعیت و تحکیم بنیان خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است، که یکی از بندهای آن به ...