اندر حکایت عجیب شورای شهر رشت؛
همه مشتاق کمیسیون ماده 100!
21 مرداد 00

گیل خبر/ از اتفاقات عجیب و جالب توجه این دوره شورای شهر رشت، اشتیاق زایدالوصف شورانشینان برای تصاحب کمیسیون ماده 100 است.

در حالی که برای جایگاه‌های رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌داری شورا، هرکدام فقط یک کاندیدا وجود داشت، برای کمیسیون ماده ...

درخواست جمعی از رسانه ها و فعالین اجتماعی از اعضای شورای شهر رشت؛
از عضویت افراد شائبه دار در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها جلوگیری کنید
14 مرداد 99

جمعی از اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالین اجتماعی پیش از انتخاب اعضای کمیسیون های شورای شهر رشت در روز چهارشنبه خواستار آن هستند تا رئیس و اعضای شورای پنجم در سال پایانی خدمتشان از عضویت افراد شائبه دار در کمیسیون ...

به عبارت دیگر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ، تخریب مستحدثات را شامل نمی شود.آرای صادره از محاکم نیز مؤید همین مهم است که در هیچکدام از موارد قانون، مجوزی برای شهرداری جهت تخریب بدون رای کمیسیون ماده صد صادر ...

برخی صرفاً مالک را کسانی  می دانند که نامشان به عنوان مالک در دفاتر و تشریفات ثبت اسناد مندرج  و یا به عبارت دیگر مالک رسمی و دارای سند مالکیت باشند
و برخی دیگر مالک را با تعریف ...

امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد ، مسامحه در واکنش به ارتکاب تخلف ،تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون برخورد کننده به قانونی ناکارآمد ، مزموم شمرده نشدن تخلف ساختمانی و حتی از همه تلختر نگاه ...

در فینال بیست و دومین دوره کاراته قهرمانی جهان
کومیته تیمی مردان برای نخستین بار تاریخ ساز شد و بر قله کاراته جهان قرار گرفت
18 آبان 93

به گزارش گیل خبر، کومیته تیمی مردان در فینال بیست و دومین دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جهان درآلمان با شکست دادن تیم میزبان برای نخستین بار تاریخ ساز شد و بر قله کاراته جهان قرار گرفت. به گزارش ایسکانیوز و به ...