رییس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران:
داروخانه ها در آستانه ورشکستگی
24 دی 98

گیل خبر/ مهدی زارعیر در واکنش به خبری مبنی بر پرداخت مطالبات داروخانه ها تا پایان شهریور ماه ضمن انتقاد از سازمان بیمه سلامت در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه ها، گفت: داروسازان تاکنون در مسیر تامین به موقع داروی بیماران، از ...

به گزارش گیل خبر، محمدرضا باباییان دراین باره گفت: خانواده این نوزاد چند روز پیش با مراجعه به یکی از داروخانه های خصوصی گرگان و ارائه نسخه پزشک، داروی تجویزی برای فرزندشان را تحویل گرفتند غافل ازاینکه متصدی مربوطه به ...