گیل خبر/ دکتر حسین توکلی با بیان این مطلب اظهار کرد: نتیجه اولیه آزمون سراسری سال ۹۸ روز سه شنبه ۱۵ مرداد ۹۸ به صورت کارنامه، روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و آن دسته از داوطلبانی ...

گیل خبر/ نتیجه اولیه آزمون سراسری سال ۹۸ در روز چهارشنبه ۱۶ مرداد ۹۸ به صورت کارنامه، روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشو قرار خواهد گرفت و آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی (پذیرش ...

گیل خبر/ دکتر حسین توکلی ضمن اعلام این خبر تاکید کرد: آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کد رشته، ۷۷ شهر و ۱۶۲ حوزه امتحانی، برای تمامی دانشگاه ...

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور؛
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد
22 تیر 98

گیل خبر/ دکتر حسین توکلی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کد رشته، ۷۷ شهر و ۱۶۲ حوزه امتحانی، برای تمامی دانشگاه ...

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد:
جزئیات انتخاب رشته آزمون ارشد اعلام شد
16 خرداد 96

به گزارش گیل خبر، دکتر حسین توکلی با اعلام این مطلب اظهار کرد: نتیجه اولیه آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۶ داوطلبان به صورت کارنامه تنظیم شده و کارنامه مذکور از ساعت ۱۹ روز گذشته دوشنبه ۱۵ ...

به گزارش گیل خبر، دکتر محمد حسین پور کاظمی با اعلام این مطلب اظهار کرد: حدود 20 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی امسال مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد حدود 6000 نفر پذیرفته خواهند شد. وی ...