mahar-tavarom
دکتر نمکی مشاور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست:
آلودگی رودخانه های رشت باعث مرگ تدریجی تالاب
23 مهر 93

به گزارش گیل خبر به نقل از رشت پرس مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و مشاور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار رشت پرس با بیان اینکه در بازدیدی که در تیرماه سال ...