مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان:
بارگیری بیش از 70 درصدی نیمی از پستهای انتقال برق
23 دی 96

به گزارش گیل خبر، مهندس «عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با اشاره به وضعیت استان گیلان و وضعیت نیروگاههای استان و میزان تولیدشان گفت: استان گیلان در درصد نسبت بار پیک همزمان به مجموع ظرفیت ...

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان خبر داد:
ضعف ولتاژ شبکه برق در غرب گیلان برطرف شد
3 مهر 95

به گزارش گروه دریافت گیل خبر،  مدیر عامل  شرکت  سهامی  برق منطقه ای گیلان  با اشاره به تازه ترین  پروژه های  بهره  برداری  شده گفت : 4  پروژه  با صرف هزینه  22 میلیارد و 400 میلیون  تومان  به عنوان  تازه ...

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان :
هزینه برای مدیریت مصرف بهینه انرژی برق، سرمایه گذاری است
8 تیر 95

به گزارش گروه دریافت گیل خبر،  بر اساس این گزارش در اولین جلسه کمیته مدیریت مصرف مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان و رئیس کمیته مدیریت مصرف با اشاره به اهمیت کار گفت ...