به دلیل مخالفت با طرح «بایو جمی» و «سد لاسک»؛
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بندر انزلی در آستانه عزل!
1 خرداد 98

اختصاصی گیل خبر/ سرویس اجتماعی: شنیده ها حاکی از آن است که رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بندر انزلی که از مخالفان بعضی اقدامات سازمان در استان گیلان محسوب می شود در آستانه عزل از این اداره قرار دارد. مخالفت ...

رییس اداره محیط زیست انزلی :
سیاست های اشتباه، محیط زیست را به خطر می اندازد
19 خرداد 95

به گزارش گیل خبر، میغی در ارتباط با عملکرد برنامه های اداره محیط زیست و اقدامات انجام شده در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال گذشته اتفاقات خوبی در سایه هدایت مسئولین استانی، در محیط زیست شهرستان صورت گرفت که از ...