به گزارش گیل خبر ، علی بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری رشت با اعلام این خبر گفت : اهمیت بهداشت عمومی و دقت در حفظ سلامت جامعه، از شاخص های رفاه و پیشرفت هر مجموعه شهری محسوب می شود. زمانی ...

به گزارش گیل خبر ، شهرام غنی زاده مدیر هماهنگی و نظارت خدمات شهری با اعلام این خبر گفت : در راستای اجرای مصوبات کارگروه ساماندهی دستفروشان شهر رشت ، طرح برخورد با وانت بارها و دستفروشان بلوار شهید قلی ...

به گزارش گیل خبر ، مرمت و بازسازی سرویسهای بهداشتی سطح شهر در اولویت کاری شهرداری رشت قرار دارد.علی بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری رشت با اعلام این خبر گفت : اهمیت بهداشت عمومی و دقت در حفظ سلامت جامعه، ...