به گزارش گیل خبر، روز گذشته عربستان سعودی با هدف جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی به فرودگاه بین المللی صنعاء باند این فرودگاه را بمباران کرد. دیروز برای بار سوم هواپیمای حامل تیم پزشکی ایران همراه با مقادیر قابل توجهی دارو ...

به گزارش گیل خبر ، حجت الاسلام سید حسن خمینی در دیدار با نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های آزاد سراسر کشور، به بیان اهمیت عنصر «شجاعت» در شخصیت امام خمینی پرداخت و اظهار داشت: من یکبار در صدمین سالگرد ...