به گزارش گیل خبر، پلیس روز سه شنبه (۳ مه/۱۴ اردیبهشت) نام ها و حرف اول نام خانوادگی این زن و شوهر آلمانی را افشا کرد. ویلفرد و ۴۶ ساله و آنگلیکا ب ۴۷ ساله ساکن شهر کوچک هوکستر در ...