با حکم بلبل آبادی؛
انتصابات جدید شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان
18 فروردین 95

به گزارش گیل خبر، مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان  با صدور احکامی آقایان مهندسین حسن والی را به سمت مجری طرح تولید پراکنده، آرش سهراب نیا را به سمت مدیر دفتر فناوری ارتباطات ...