به گزارش گیل خبر، سعید شبستری دقایقی پیش در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: بعد از ظهر امروز در جریان درگیری در منطقه مورد مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان، یک گلوله توپ بعد از اصابت به حیاط یکی از ...