رییس سازمان دامپزشکی؛
علوفه آلوده به سم آفلاتوکسین نداریم
30 دی 98

گیل خبر/ چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد که لبنیات توزیعی در استان های مختلف کشور آلوده به سم آفلاتوکسین است و میزان این آلودگی در استان های مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارد. این خبر واکنش های بسیاری ...

گیل خبر/ دکترکیانوش جهانپور در پاسخ به خبرنگاران درباره طرح ادعایی مبنی بر وجود سم آفلاتوکسین در عمده مواد لبنی در کشور گفت: متاسفانه این شیوه ورود موضوع درست نیست و ظاهراً هم این رفتار نادرست باب شده است. وی افزود: ...

به گزارش گیل خبر، دکتر حسین رستگار، اظهارداشت: بهتر است آجیل را از فروشگاه های معتبر خریداری کنند که متأسفانه در برخی فروشگاه ها آجیل های سنواتی که از سال های قبل در انبارهای خود نگهداری کرده اند را با ...