به گزارش گیل خبر و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین املل سازمان منطقه آزاد انزلی رضا قلیزاده سرپرست مدیریت بازرگانی این سازمان ضمن دعوت از برندهای مطرح برای حضور در این منطقه  از اعمال تسهیلات  جدید ...

به گزارش گیل خبر ، بررسی های میدانی نشان می دهد که یخچال و فیریزرهایی در بازار عرضه می شوند که از آنها تنها نام و یک لوگوی خاص در دسترس است و دارای هیچ کارخانه مجزا و هویت تجاری ...