خلبان بازنشسته به اتهام شرب خمر با وصف سه مرتبه اجرای حد، در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی پای میز محاکمه ایستاد و جرمش را انکار کرد.گیل خبر/ به نقل از رکنا،خلبان بازنشسته ...

امین امیرصادقی که سال ۹۷، پست‌های اینستاگرامی و اظهاراتش درباره یک شرکت هواپیمایی جنجالی و نهایتا محکوم شده بود، می‌گوید در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده است.گیل خبر/ به نقل از رکنا؛ امین امیرصادقی، استاد خلبان هواپیماهای سبک و فوق‌سبک در "شرکت ...

به گزارش گیل خبر ، ابراهیم فرجی با بیان اینکه عده ای زیاده خواه سه هزار متر مربع از اراضی ملی روستای سیاه درویشان را تصرف و محصور کرده بودند، اظهار کرد:عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی با هماهنگی لازم ...