گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 13 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 900 تومان (+420 تومان)

یورو: 49 هزار و 480 تومان (+یک هزار و 120 تومان)

تمام سکه: 24 میلیون و ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 12 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 480 تومان (-100 تومان)

یورو: 48 هزار و 360 تومان (+50 تومان)

تمام سکه: 24 میلیون و 300 هزار تومان (+250 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 14 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 11 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 580 تومان (-190 تومان)

یورو: 48 هزار و 310 تومان (-350 تومان)

تمام سکه: 24 میلیون و 50 هزار تومان (-150 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 14 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 10 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 770 تومان (+420 تومان)

یورو: 48 هزار و 660 تومان (+400 تومان)

تمام سکه: 24 میلیون و 200 هزار تومان (-500 هزار تومان)

نیم سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 350 تومان (+70 تومان)

یورو: 48 هزار و 220 تومان (+80 تومان)

تمام سکه: 24 میلیون و 700 هزار تومان (بدون تغییر)

نیم سکه بهار آزادی: 14 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 8 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 280 تومان (+80 تومان)

یورو: 48 هزار و 140 تومان (-100 تومان)

تمام سکه: 24 میلیون و 700 هزار تومان (+یک میلیون و 200 هزار تومان)

نیم سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 6 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 200 تومان (+یک هزار و 20 تومان)

یورو: 48 هزار و 240 تومان (+یک هزار و 190 تومان)

تمام سکه: 23 میلیون و 500 هزار تومان (+700 هزار تومان)

نیم ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 5 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 43 هزار و 180 تومان (-یک هزار و 620 تومان)

یورو: 47 هزار و 50 تومان (-یک هزار و 700 تومان)

تمام سکه: 22 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 4 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 800 تومان (-300 تومان)

یورو: 48 هزار و 750 تومان (-440 تومان)

تمام سکه: 24 میلیون و 300 هزار تومان (-800 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 14 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 3 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 45 هزار و 100 تومان (+250 تومان)

یورو: 49 هزار و 190 تومان (+410 تومان)

تمام سکه: 25 میلیون و 100 هزار تومان (+300 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 14 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 2 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 850 تومان (+یک هزار و 50 تومان)

یورو: 48 هزار و 780 تومان (+یک هزار و 140 تومان)

تمام سکه: 24 میلیون و 800 هزار تومان (+یک میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 1 بهمن 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 43 هزار و 800 تومان (+950 تومان)

یورو: 47 هزار و 640 تومان (یک هزار و 390 تومان)

تمام سکه: 23 میلیون و 800 هزار تومان (+810 هزار تومان)

نیم سکه بهار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 29 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 42 هزار و 850 تومان (+610 تومان)

یورو: 46 هزار و 250 تومان (+770 تومان)

تمام سکه: 22 میلیون و 990 هزار تومان (+490 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 28 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 42 هزار و 240 تومان (+540 تومان)

یورو: 45 هزار و 480 تومان (+340 تومان)

تمام سکه: 22 میلیون و 500 هزار تومان (+850 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 27 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 41 هزار و 700 تومان (+650 تومان)

یورو: 45 هزار و 140 تومان (+570 تومان)

تمام سکه: 21 میلیون و 650 هزار تومان (+450 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 26 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 41 هزار و 50 تومان (+180 تومان)

یورو: 44 هزار و 570 تومان (+240 تومان)

تمام سکه: 21 میلیون و 200 هزار تومان (-50 هزار تومان)

نیم ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 25 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 40 هزار و 870 تومان (-40 تومان)

یورو: 44 هزار و 330 تومان (-50 تومان)

تمام سکه: 21 میلیون و 250 هزار تومان (-250 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 12 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 24 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 40 هزار و 910 تومان (-300 تومان)

یورو: 44 هزار و 380 تومان (بدون تغییر)

تمام سکه: 21 میلیون و 500 هزار تومان (+400 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 12 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 22 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 41 هزار و 210 تومان (+260 تومان)

یورو: 44 هزار و 380 تومان (+350 تومان)

تمام سکه: 21 میلیون و 100 هزار تومان (+100 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 21 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 40 هزار و 950 تومان (-120 تومان)

یورو: 44 هزار و 30 تومان (-90 تومان)

تمام سکه بهار آزادی: 21 میلیون تومان (+150 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 20 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 41 هزار و 70 تومان (+350 تومان)

یورو: 44 هزار و 120 تومان (+670 تومان)

تمام سکه بهار آزادی: 20 میلیون و 850 تومان (-450 هزار تومان)

نیم سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 19 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 40 هزار و 720 تومان -640 تومان

یورو: 43 هزار و 450 تومان -650 تومان

تمام سکه بهار آزادی: 21 میلیون و 300 تومان -600 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی: 12 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 18 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 41 هزار و 360 تومان +480 تومان

یورو: 44 هزار و 100 تومان

تمام سکه بهار آزادی: 21 میلیون و 900 تومان +یک میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 17 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

تمام سکه بهار آزادی: 20 میلیون و 400 تومان 

نیم سکه بهار آزادی: 11 میلیون و 950 هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی: 8 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- قیمت طلا و سکه و دلار امروز 15 دی 1401 در بازار رشت به شرح زیر است:

تمام سکه بهار آزادی: 20 میلیون و 500 تومان 

نیم سکه بهار آزادی: 11 میلیون و 850 هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی: 8 میلیون ...

قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت کاهش یافت.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و ۵۵۵ تومان       ...

قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت افزایش یافت.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۲۰ میلیون و ۴۸۵ تومان       ...

قیمت سکه امروز در بازار رشت افزایش و طلا کاهش یافت ، اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله ...

قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت افزایش یافت.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۳۱۰ تومان          ...

قیمت سکه امروز در بازار رشت افزایش یافت، ولی قیمت طلا در مقایسه با دیروز تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ...

قیمت سکه امروز در بازار رشت کاهش و طلا افزایش یافت.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۲۰۰ تومان                     - ...

قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت کاهش یافت.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۲۱۵ تومان ...

قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت افزایش یافت.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۳۰۰ تومان + ...

قیمت سکه امروز در بازار رشت کاهش یافت، اما قیمت طلا تغییری نکرد.گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۹۵۰ ...

قیمت تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت افزایش یافت، اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه ...

قیمت تمام سکه، نیم سکه و طلا در بازار امروز در بازار رشت کاهش یافت، اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این ...

قیمت سکه و طلا در بازار رشت کاهش یافت.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان              - ۳۰۰ ...

قیمت تمام سکه در بازار رشت کاهش، نیم سکه، ربع سکه و طلا افزایش یافت.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون ...

قیمت تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت افزایش و ربع سکه کاهش یافت، اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله ...

قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت افزایش یافت.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ...