گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (1 اردیبهشت) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 66 هزار 200 تومان (-350 تومان)

یورو: 70 هزار و 610 تومان (-430 تومان)

تمام سکه: 43 میلیون و 807 هزار تومان (-684 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 26 میلیون هزار تومان (بدون تغییر ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (30فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 66 هزار 550 تومان (+550 تومان)

یورو: 71 هزار و 40 تومان (+880 تومان)

تمام سکه: 44 میلیون و 491 هزار تومان (+544 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 26 میلیون هزار تومان (+200 هزار تومان ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (29فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 66 هزار تومان (بدون تغییر)

یورو: 70 هزار و 160 تومان (+120 تومان)

تمام سکه: 43 میلیون و 947 هزار تومان (+243 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 25 میلیون 800 هزار تومان (+100هزار تومان )

ربع ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (28فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 66 هزار تومان (- 850 تومان)

یورو: 70 هزار و 40 تومان (- یک هزار و 170 تومان)

تمام سکه: 43 میلیون و 704 هزار تومان (+407 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 25 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (27فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 66 هزار و 850 تومان (- یک هزار و 650 تومان)

یورو: 71 هزار و 210 تومان (- یک هزار و 880 تومان)

تمام سکه: 43 میلیون و 297 هزار تومان (- سه میلیون و ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (26فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 68 هزار و 500 تومان (+سه هزار و 50 تومان)

یورو: 73 هزار و 90 تومان (+سه هزار و 250 تومان)

تمام سکه: 46 میلیون و 489 هزار تومان (+805 هزار تومان)

نیم سکه بهار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (25فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 65 هزار و 450 تومان (+دو هزار و 50 تومان)

یورو: 69 هزار و 840 تومان (+یک هزار و 20 تومان)

تمام سکه: 45 میلیون و 684 هزار تومان (+دو میلیون و 383 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (21فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 63 هزار و 400 تومان (-600 تومان)

یورو: 68 هزار و 820 تومان (-530 تومان)

تمام سکه: 43 میلیون و 301 هزار تومان (+یک میلیون و 804 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 25 میلیون 400 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (20فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 64 هزار تومان (-یک هزار و 300 تومان)

یورو: 69 هزار و 350 تومان (-یک هزارو 490 تومان)

تمام سکه: 41 میلیون و 497 هزار تومان (-دو میلیون و 990 هزار تومان)

نیم ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (19فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 65 هزارو 300 تومان (+450 تومان)

یورو: 70 هزار و 840 تومان (+500 تومان)

تمام سکه: 44 میلیون و 487 هزار تومان (-573 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 26 میلیون 700 هزار تومان (-600 هزارتومان )

ربع ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (18فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 64 هزارو 850 تومان ( +یک هزارو 50 تومان)

یورو: 70 هزار و 350 تومان (+یک هزارو 180 تومان)

تمام سکه: 45 میلیون و 60 هزار تومان (-922 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 27 میلیون 300 هزار تومان (-400 هزارتومان ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (16فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 63 هزارو 800 تومان ( +800 تومان)

یورو: 69 هزار و 170 تومان (+یک هزارو 280 تومان)

تمام سکه: 45 میلیون و 982 هزار تومان (+سه میلیون و 488 هزار تومان)

نیم سکه ...


حباب سکه ۲ برابر شد
15 فروردین 03

با توجه به افزایش قیمت اونس جهانی و تحولات خاورمیانه، قیمت طلا و ارز در بازار داخلی با افزایش محسوس همراه شده است. طبق اعلام فعالان بازار طلا و جواهر، حباب سکه نسبت به قبل از عید تقریباً ۲ برابر ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (15فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 63 هزار تومان ( -250 تومان)

یورو: 67 هزار و 890 تومان (+20 تومان)

تمام سکه: 42 میلیون و 494 هزار تومان (+یک میلیون و 588 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 25 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (14فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 63 هزار و 250 تومان ( +یک هزارو 500 تومان)

یورو: 67 هزار و 870 تومان (+یک هزارو 180 تومان)

تمام سکه: 40 میلیون و 906 هزار تومان (+دو میلیون و127هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 24 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (11فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 61 هزار و 750 تومان ( +50 تومان)

یورو: 66 هزار و 690 تومان (-80 تومان)

تمام سکه: 38 میلیون و 779 هزار تومان (+5 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 23 میلیون 200 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (9فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 61 هزار و 700 تومان ( +680 تومان)

یورو: 66 هزار و 770 تومان (+710 تومان)

تمام سکه: 38 میلیون و 774 هزار تومان (-1هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 23 میلیون 200 هزار تومان (بدون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (8فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 61 هزار و 20 تومان ( +170تومان)

یورو: 66 هزار و 60 تومان (+120 تومان)

تمام سکه: 38 میلیون و 775 هزار تومان (+3 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 23 میلیون 200 هزار تومان (بدون تغییر)

ربع ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (7فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 60 هزار و 850 تومان ( -750تومان)

یورو: 65 هزار و 940 تومان (-680 تومان)

تمام سکه: 38 میلیون و 772 هزار تومان (+2 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 23 میلیون 200 هزار تومان (بدون تغییر)

ربع سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز (6فروردین) 1403 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 61 هزار و 600 تومان ( -270تومان)

یورو: 66 هزار و 620 تومان (-590 تومان)

تمام سکه: 38 میلیون و 782 هزار تومان (-10 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 23 میلیون 200 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 28 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 60 هزار و 50 تومان ( -150 تومان)

یورو: 65 هزار و 450 تومان (-160 تومان)

تمام سکه: 38 میلیون و 680 هزار تومان (+579 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 23 میلیون 200 هزار تومان (+400 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 27 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 60 هزار و 200 تومان ( +780 تومان)

یورو: 65 هزار و 610 تومان (+850 تومان)

تمام سکه: 38 میلیون و 101 هزار تومان (+999 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 22 میلیون 800 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 26 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 59 هزار و 420 تومان ( -80 تومان)

یورو: 64 هزار و 760 تومان (-340 تومان)

تمام سکه: 37 میلیون و 102 هزار تومان (+301 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 22 میلیون 200 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 24 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 59 هزار و 500 تومان ( +100 تومان)

یورو: 65 هزار و 100 تومان (+200 تومان)

تمام سکه: 36 میلیون و 801 هزار تومان (+116 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 21 میلیون 500 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 23 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 59 هزار و 400 تومان ( -390 تومان)

یورو: 64 هزار و 900 تومان (-490 تومان)

تمام سکه: 36 میلیون و 685 هزار تومان (+203 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 21 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 22 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 59 هزار و 790 تومان ( +240 تومان)

یورو: 65 هزار و 390 تومان (+250 تومان)

تمام سکه: 36 میلیون و 482 هزار تومان (+372 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 21 میلیون ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 21 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 59 هزار و 550 تومان ( -220 تومان)

یورو: 65 هزار و 140 تومان (-280 تومان)

تمام سکه: 36 میلیون و 110 هزار تومان (-750 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 20 میلیون 500 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 20 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 59 هزار و 770 تومان ( -یک هزارو 160 تومان)

یورو: 65 هزار و 420 تومان (-یک هزارو 260 تومان)

تمام سکه: 36 میلیون و 860 هزار تومان (-641 هزار تومان)

نیم سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 19 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 60 هزار و 930 تومان (+230 تومان)

یورو: 66 هزار و 680 تومان (+490 تومان)

تمام سکه: 37 میلیون و 501 هزار تومان (+557 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 21 میلیون  هزار تومان (+200 هزار تومان)

ربع ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 17 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 60 هزار و 700 تومان (-150 تومان)

یورو: 66 هزار و 190 تومان (+160 تومان)

تمام سکه: 36 میلیون و 944 هزار تومان (+57 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 20 میلیون 800 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 60 هزار و 850 تومان (+200 تومان)

یورو: 66 هزار و 30 تومان (+200 تومان)

تمام سکه: 36 میلیون و 887 هزار تومان (+499 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 20 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 15 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 60 هزار و 650 تومان (+450 تومان)

یورو: 65 هزار و 830 تومان (+540 تومان)

تمام سکه: 36 میلیون و 388 هزار تومان (+یک میلیون و 144هزار تومان)

نیم سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 14 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 60 هزار و 200 تومان (+760 تومان)

یورو: 65 هزار و 290 تومان (+790 تومان)

تمام سکه: 35 میلیون و 244 هزار تومان (+736 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 19 میلیون 700 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 13 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 59 هزار و 440 تومان (-610 تومان)

یورو: 64 هزار و 500 تومان (-660 تومان)

تمام سکه: 34 میلیون و 508 هزار تومان (-449 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 19 میلیون 100 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 12 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 60 هزار و 50 تومان (+یک هزارو 600 تومان)

یورو: 65 هزار و 160 تومان (+یک هزارو 830 تومان)

تمام سکه: 34 میلیون و 957 هزار تومان (+954 هزار تومان)

نیم سکه ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 10 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 58 هزار و 450 تومان (-230 تومان)

یورو: 63 هزار و 330 تومان (-240 تومان)

تمام سکه: 34 میلیون و 3 هزار تومان (-101 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 19 میلیون هزار تومان (-200 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 58 هزار و 680 تومان (+530 تومان)

یورو: 63 هزار و 570 تومان (+460 تومان)

تمام سکه: 34 میلیون و 104 هزار تومان (+201 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 19 میلیون 200 هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۸ اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 58 هزار و 150 تومان (+450 تومان)

یورو: 63 هزار و 110 تومان (+670 تومان)

تمام سکه: 33 میلیون و 903 هزار تومان (+272 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 18 میلیون 950هزار ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۷ اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 57 هزار و 700 تومان (+300 تومان)

یورو: 62 هزار و 440 تومان (+250 تومان)

تمام سکه: 33 میلیون و 631 هزار تومان (+23 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 18 میلیون 800 هزار تومان (-50 ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: قیمت طلا و سکه و دلار امروز 5 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 57 هزار و 400 تومان (+200 تومان)

یورو: 62 هزار و 190 تومان (+360 تومان)

تمام سکه: 33 میلیون و 608 هزار تومان (+448 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 18 میلیون ...