اختصاصی گیل خبر/ مهتا صدری: آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ابتدا با تاکید بر اهمیت و هم زمانی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شهرو روستا، شوراها را، میراث دولت خاتمی خواند و بایادآوری این ...

اختصاصی گیل خبر/ در پایان این جلسه مهندس محسن باقری چناری مشاور عالی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در گیلان،  عضو حزب اتحاد ملت ایران و دبیر این میز در گفت و گو با گیل خبر گفت: امروز اولین جلسه میز گیلان در ...

به گزارش گیل خبر،  با صدور احکام اعضای شورای منطقه گیلان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، توسط دبیرکل، نخستین جلسه رسمی شورای منطقه گیلان این حزب، صبح روز جمعه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۴ در رشت برگزار شد. در این جلسه، اعضای شورای ...