به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گویی با انتقاد از عملکرد پلیس برای کنترل خشم معترضین به اعدام شیخ نمر گفت: عربستان کشور ناقض حقوق بشر است و نا امن ترین کشور در منطقه است ...

به گزارش گیل خبر، جبار کوچکی نژاد در خصوص نحوه عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: اعتبار نقدی این صندوق حدود 3 هزار میلیارد تومان بود که با اموال و دارایی های آن به مبلغی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان ...

جعفرزاده ایمن آبادی:
کاهش تورم هنر نیست
12 دی 94

به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی  با بیان اینکه برای خروج از رکود کشور نیازمند اهتمام و عزم ملی است، گفت:تا زمانی که مجلس توپ را در زمین دولت و دولت توپ را در زمین مجلس بیندازد و ...