به گزارش گیل خبر ، دکتر سیدمجتبی عطاردی با بیان این مطلب ، خاطرنشان کرد: در صورت سرمایه گذاری مناسب در این بخش می توان حداقل 30 هزار فرصت شغلی مناسب برای دانش آموختگان و نیروهای متخصص کشور ایجاد کرد. استاد ...