اختصاصی گیل خبر/ شب گذشته (پنجشنبه 29 بهمن) جلسه تعیین لیست نهایی نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان در شهرستان رشت تشکیل شد و افراد حاضر در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص افراد پیشنهادی در نهایت اسامی نهایی ...

اختصاصی گیل خبر/ شب گذشته 94/11/28 جلسه تعیین لیست مورد حمایت اصلاح طلبان در شهرستان رشت تشکیل شد و افراد حاضر در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص افراد پیشنهادی این لیست پرداختند. در پایان جلسه شب گذشته لیست ...

اختصاصی/ در آستانه انتخابات مجلس دهم؛
نگاهی به مدعیان انتخابات مجلس دهم در رشت (قسمت دوم)
29 آذر 94

اختصاصی گیل خبر/ در حالی که کمتر از سه ماه دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، کاندیداهای انتخاباتی بدون تبلیغات رسمی فعالیت خود را جهت حضور در انتخابات شروع کرده اند. کاندیداهائی که از جریانات و نحله های ...