گیل خبر/ محمد قوچانی در واکنش به مطلب امروز روزنامه فرهیختگان نوشت: مطمئن باشید در دفاع از ایران مقابل آمریکا، همین اصلاح طلبان هستند که در خط مقدم قرار دارند.  

به گزارش گیل خبر، بر اساس حکم محمود واعظی، شورایی متشکل از صاحبنطران دانشگاهی و چهره های رسانه ای با تنوع دیدگاه های سیاسی، مسئولیت سیاستگذاری در زمینه گردآوری، تدوین و مستند سازی آثار رئیس جمهوری را به عهده دارند. بر ...

به گزارش گیل خبر، رئیس جمهور در حکمی محمدقوچانی را به عنوان مشاور رسانه ای خود انتصاب کرد. محمدقوچانی عضو حزب کارگزاران انقلاب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری انتصاب خود به عنوان مشاور رسانه های رئیس ...

گیل خبر/ محمد قوچانی* ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ، ﺍﮔﺮ ﺍﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﺒﺢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﮕﺮﺍﻣﯽﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ...