با ارسال نامه ای به رییس شورای شهر پنجم رشت ؛
فاطمه مقیمی از کاندیداتوری شهرداری رشت انصراف داد
20 مهر 97

 گیل خبر / سرویس شهری : دکتر سید فاطمه مقیمی  کارآفرین موفق رشتی و  عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران  که در دقایق آخر به لیست کاندیداهای شهرداری رشت اضافه شد با ارسال نامه ای به رییس شورای شهر رشت ...

به گزارش گیل خبر، در جلسه صدو پانزدهم شورای شهر رشت محمد علی ثابت قدم شهردار رشت در صحن علنی شورا حاضر شد و به پاسخگویی سوالات اعضاء که غالبا در خصوص چگونگی اجرای طرح پیاده راه سازی و طرح ...