گیل خبر/اولین گیاهانی که در ماه رشد کردند و به شدت ضعیف و شکننده بودند، پس از کاهش دما در ماه از بین رفتند. این گیاهان به عنوان بخشی از ماموریت فضایی «چانگ ای-4»(Chang'e 4) توسط آژانس فضایی چین برای اکتشاف ...

گیل خبر/  چین در ماموریت Change-۴ توانست به طور موفقیت آمیز گیاهی در ماه پرورش دهد. درهمین راستا سازمان ملی فضایی چین تصاویری از دانه پنبه ای در ماه منتشر کرده که جوانه زده است. در این ماموریت به طور آزمایشی دانه های ...

به گزارش گیل خبر، ماه نقش بسیار مهمی در فرهنگ، زبان و تفکرات انسان های زمینی ایفا می کند، اما نبود آن چه تفاوتی برای زمینیان ایجاد خواهد کرد؟

نخستین پدیده ای که رخ خواهد داد، جزر و مد ...

گیل خبر/ محققان اعلام کرده اند که کشش گرانشی زمین با ماساژ دادن کره ماه دارد گسل های روی پوسته آن را باز می کند و این مسئله باعث پیدایش جهت گیری هایی در شبکه ای از دیوارهای گسلی جوان ...