برخی منابع کارگری از طرح شکایت کارگران بیکار شده‌ی کارخانه آب معدنی داماش به اداره‌ی کار شهرستان رودبار خبر دادند.گیل خبر/ به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بیکار شده‌ی شرکت آب معدنی داماش که از صبح روز پنجم آبان ماه به ...

فرماندار رودبار درباره علت خودسوزی جوان ۳۲ ساله اهل روستای گنجه این شهرستان توضیحاتی ارائه کرد.

گیل خبر/ به گزارش مهر، هوشنگ عباسقلی زاده شامگاه جمعه در گفتگو با بخش خبری شبکه باران توضیحاتی در زمینه علت خودسوزی جوان ۳۲ ساله اهل ...

باحضور استاندارگیلان و به ریاست معاون اول رئیس جمهور
گزارش ساخت وسازهای غیر مجاز درگردنه حیران در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شد
18 شهریور 94

به گزارش گیل خبر، دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه ی تغییر کاربری اراضی و رواج پدیده ی شوم زمین خواری در استان های شمالی کشور گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در استانهایی که ...