اختصاصی گیل خبر/ ظهر امروز سه شنبه با حضور محمد رفیعی نوده، فاطمه شیرزاد و رضا رسولی از شورای شهر رشت،علی بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری،محمد تقی عبدالهی مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری و جمعی از مدیران و پرسنل شهرداری ...