آرمین محتشمی ، مدل و بازیگر رشتی:
شهرت به کسی اعتبار نمی دهد
25 خرداد 94

به گزارش گیل خبر، “آرمین محتشمى” از آن جوان های با پشتکاری بود که کار مادلینگ را قبل از فراگیر شدن تبِ آن آغاز کرد و حالا از معدود مدل هایی است که فعالیت رسمی و حرفه ای انجام می ...