به گزارش گیل خبر، سرپرست هیات بوکس گیلان گفت :افشین نادری مربی 39 ساله گیلانی تیم ملی بوکس ایران جمعه براثر تصادف رانندگی در مسیر زنجان به طارم از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی و در بیمارستان آیت ا... موسوی ...