به گزارش گیل خبر، سپند امیر سلیمانی با انتشار عکس زیر در اینستاگرام خود نوشت: برنامه فرداى آنپلاگد مکتب تهران،من براى اولین بار ترانه شب پاییز رو اجرا میکنم و چند ترانه هم به یاد ناصر عبدالهى میخونم.