مهدی پاکدل و رعنا آزادی ور، دو بازیگر مطرح سینمای ایران از ازدواج خود پرده برداشتند.

گیل خبر/ ازدواج مهدی پاکدل و رعنا آزادی ور که در ماه‌های گذشته به صورت شایعاتی پراکنده مطرح شده بود، رسمی شد.

بدین ترتیب یک زوج به زوج‌های ...

به گزارش گیل خبر، سرنوشت آخرین شاهان حاکم در حکومت های سلطنتی کشورمان مشابه هم است؛ مرگ در غربت و تبعید. محمدعلی شاه قاجار نیز هر چند نوه دختری امیرکبیر بود اما میراثی از جدش نداشت و بی تدبیری ...