پیش بینی گیل خبر محقق شد
رییس حوزه و سخنگوی شهردار منصوب شد
9 خرداد 94

اختصاصی/ به گزارش گیل خبر روز پنجشنبه تحریریه گیل خبر در مطلبی اختصاصی از انتصاب قریب الوقوع علیرضا حسنی مدیر باسابقه و خوشنام شهرداری رشت به عنوان رییس حوزه و سخنگوی شهرداری خبر داد که امروز خبر این انتصاب در خروجی ...