اسامی و جزئیات اتهامات و رای صادره برای سایر متهمان پرونده فساد اکبر طبری منتشر شد. 15 سال حبس برای رسول دانیال زاده مدیرعامل متمول فولاد گیلان و 10 سال حبس برای بیژن قاسم زاده بازپرس  فیلترکننده تلگرام از جمله ...

مجتمع فولاد گیلان با استقرار یک تیم پزشکی در طی دو روز اقدام به انجام آزمایشات و تست کرونا از پرسنل این مجتمع کرد.

 

گیل خبر/ دکتر عباس نجاری مسوول تیم پزشکی مستقر در مجتمع فولاد گیلان در گفتگویی با خبرنگار ...

به گزارش گیل خبر، ایرج ندیمی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 91 کشور و درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: بر اساس گزارش کمیسیون بودجه دولت در چند سال گذشته 135 هزار میلیارد تومان از ...