mahar-tavarom

اختصاصی/ به گزارش گیل خبر این نمایشگاه با همت آزاده بشارتی از مدرسین رشته نقاشی برگزار می شود و طی آن 50 تابلوی نقاشی در ابعاد 20 در 30 و 30 در 40 از 15 نفر از معلولان و افراد ...