بازیگری که هفت سال بازیکن تیم ملی بسکتبال بود!
دستفروشی بازیگر «ساعت خوش» در میدان امام حسین(ع)
28 اردیبهشت 94

به گزارش گیل خبر، دو دنیای هنر و ورزش هرچقدر که بلحاظ فرهنگی افتراق داشته باشند در یک نقطه و آن هم “بیرحمی” اشتراک دارند. بیرحمی از آن جهت که هر دو دنیا فقط چهره های سالم و بانشاط را می خواهند؛ ...