ایدز، بیکاری، کارتن خوابی
پیش روی آسیب های اجتماعی به سوی زنانه شدن
21 اردیبهشت 94

به گزارش گیل خبر، پدیده ها و آسیب های اجتماعی در سال های گذشته روندی را طی کرده تا بیشتر عبارت زنانه شدن را یدک بکشند. اعتیاد، ایدز، سوانح رانندگی، فقر و کارتن خوابی معضلاتی است که تازگی ها رنگ و ...