مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک «سفتریاکسون» مرگبار است.گیل خبر/ به گزارش مهر، سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، نسبت به مصرف خودسرانه و عوارض منجر به مرگ آنتی بیوتیک «سفتریاکسون» هشدار داد.

 زهرا جهانگرد گفت: طبق ...