معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ثبت ۲۸۰۶ تخلف در امتحانات نهایی سال گذشته گفت: از میان همه متخلفان ‏‬فقط ۲۳ نفر محکوم نشدند.گیل خبر/ به نقل از مهر؛ محمد مهدی کاظمی در نشست خبری امروز که ...