رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌های خودرو گفت: حادثه‌ای که چندی پیش دررابطه با مونتاژی‌های ام‌وی‌امx۵۵ اتفاق افتاد، بازار خودروهای چینی را هم خراب کرده است.گیل خبر/ به گزارش تسنیم؛ اسد کرمی، در توصیف شرایط دشوار حاکم بر اتحادیه صنف خود گفت: در ...