رئیس گروه پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلب و عروق وزارت بهداشت با بیان اینکه بیماری‌های قلبی و عروقی اولین عامل مرگ و میر در کشور هستند، گفت: 35 درصد از کل مرگ و میرها در کشور و 46 درصد از ...