محسن پاسبان و علی عموئی به ترتیب بعنوان مربی بدنساز و کادر پزشکی در آخرین اردوی تیم ملی هاکی داخل سالن که در شهر تبریز در حال برگزاری میباشد حضور دارند.گیل خبر/ تیم ملی هاکی ایران برای دهمین بار متوالی ...