پژمانفر گفت: اگر بخواهیم طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به همه اهداف خود برسد، باید آن را تدریجی اجرا کنیم.گیل خبر/ به گزارش صداوسیما:رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ...