گیل خبر/ ساعت ۲۳ شب گذشته، جعفر محبوب‌پور از پاکبانان زحمتکش شهرداری لنگرود در حین فعالیت جمع آوری زباله به علت بی‌احتیاطی راننده کامیون حمل زباله، در حین دنده عقب رفتن، زیرگرفته شده و جان باخت.