به گزارش گیل خبر، به گفته محققان مرکز پزشکی لانگون نیویورک، مشکلات تنفسی هنگام خواب مانند خروپف کردن و خرناس کشیدن می تواند موجب کاهش زودهنگام حافظه و قوای فکری شود. از جمله مشکلات تنفسی در حین خواب، علاوه بر خروپف ...