گیل خبر/ دومین روز از جشنواره ملی بهار نارنج کومله با برگزاری جشنواره غذا و بازی های بومی و محلی ادامه یافت.  

عکس: روابط عمومی شهرداری کومله