برای مائده و دنیا؛
کودکان گمشده گیلانی که هرگز به خانه بازنگشتند...
19 اردیبهشت 03

اختصاصی گیل خبر/ مطهره احمدی- با گذشت چند روز از بازگشت معجزه‌آسای «یسنا»، دختر گمشده ترکمن‌صحرا به خانه، هنوز هم دیدن تصویرش در آغوش مادر و کارناوال شادی مردمِ دورشان، بذر آرامش را در دلم می‌کارد اما اندوه به جا مانده از ...