گیل خبر/ به نقل از دنیای اقتصاد:شورای نگهبان با انتشار یک متن، از «موافقت با مصوبه مجلس برای تعیین سقف رشد سالانه اجاره‌بها» خبر داد. اکنون با تایید شورای نگهبان، «اجاره‌بهای دستوری» به قانون تبدیل شد.

 این مصوبه مجلس، از سال گذشته ...