سرهنگ حسن حبیبی
سپاه خود را مخاطب حوادث انقلاب می داند
2 اردیبهشت 03

امروز سپاه پاسداران بیش از آنکه یک سازمان صرفا نظامی باشد، نهادی است که در کنار حفاظت از تمامیت ارضی ایران و سیاست از جمهوری اسلامی ایران و دستاورد‌های آن، در ارتقای فرهنگ و عمران آبادانی و سلامت جامعه و. ...