آخرین گمانه زنی ها از تغییر استاندار گیلان؛
شفقت کنار رفت / گزینه های غیربومی همچنان در اولویت!
30 فروردین 03

گیل خبر/ سرویس سیاسی- در حالی که در هفته‌های اخیر، زمزمه‌های تغییر استاندار گیلان جدی‌تر از همیشه شده است و طی گزارشی در گیل خبر، نگاهی به سوابق و کارنامه گزینه‌های مطرح استانداری داشته‌ایم، شنیده‌ها از کاهش شانس ابوطالب شفقت حکایت ...